Sunday, December 7, 2014

မတရားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သက္ဆိုရွည္ေနသူမ်ား

ျမန္မာစစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူကိုနည္မ်ိဳးစံုျဖင့္ သုပ္သင္ရွင္းလင္းႏွိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုးရွည္ေနသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။

Monday, April 28, 2014

ဗမာစကာေျပာရသည့္ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ

ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား

(၁)ဒီမိုကေရစီႏွင့္-ဖယ္ဒရာယ္
(၂)သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ပါတ္၀န္းက်င္
္    (စည္းကမ္းမဲ႔ သယံဇာတထုပ္လုပ္မႈႏွင့္သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးယိုယြန္းလာျခင္း)
(၃)ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရ။
(၄)ရခိုင္ျပည္နယ္လူမႈစီးပြါးေရအေျခအေန စသည္ျဖင့္အပိုင္းေလးပိုင္းခြဲျခားထားေပသည္။

(၁) ဖယ္ဒရာယ္ဆိုရင္အထိမခံတဲ့စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြ ခုတေလာဖယ္ဒရာယ္ဖယ္ဒရာယ္ဆိုျပီးဆူဆူ
ညံညံေျပာလာေနတာေတြဟာသိပ္ျပီးသံသၾယဖစ္ဖြယ္ရာရွိပါတယ္။

Tuesday, March 19, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လာေရာက္ ေဆးကုသေပးေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီတြင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး မကုသပါက ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာ မ်ားတြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ကန္႔သတ္ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္အား ေဆးကုသခြင္႔ရွိေသာ ေဆးပညာ ဘာသာရပ္ အမ်ိဳးအစား ကုသခြင့္ ရွိေသာ ေနရာေဒသႏွင့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို ကန္႔သတ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီမွ ထုတ္ေပးသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီအမွတ္တံဆိပ္ (ဓာတ္ပံု  ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီ)
ေဆးကုသမႈဟု ဆုိရာတြင္ ေ၀ဒနာရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း၊ ေရာဂါကုသျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္  သုေတသနျပဳျခင္း စသည္တို႔ပါ၀င္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီမွ ထုတ္ေပးေသာ လိုင္စင္ရွိမွသာ ထိုအခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာသည္။

၎က “အရင္တုန္းကဆိုရင္ ျပည္တြင္းကိုလာတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္ေတြက ဂ်ီတူဂ်ီလို႔ေခၚတဲ့ အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးမွ လာၾကတာပါ။ အေရအတြက္လည္း နည္းပါတယ္။လြန္ခဲ႔တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္က စၿပီး ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၀င္လာေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္ေတြ မ်ားလာပါတယ္။ ကုသတဲ့ လူနာေတြ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ဘြဲ႔၊ဒီဂရီနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ကို ေဆးေကာင္စီက စစ္ေဆးတာပါ” ဟု ဆိုသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တရား၀င္ တိုင္ၾကားေသာ ျပႆနာမ်ား မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္မ်ားကို အေရးယူျခင္းမွာလည္း   ျမန္မာႏုိင္ငံ  ေဆးေကာင္စီႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။
ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ ေဆးကုသမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလွ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ ပန္းလႈိင္ေဆးရုံမွ HR မန္ေနဂ်ာ မႏုိင္ထက္ျမင့္က “ဒီေၾကညာခ်က္ မထုတ္ခင္ ဟိုအရင္ကတည္းက ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္ေတြကို ေဆးေကာင္စီမွာ အၿမဲ မွတ္ပံုတင္ရပါတယ္” ဟု ရွင္းျပသည္။
ကန္႔သတ္ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမည္ ဆိုပါက ၂ လ ႀကိဳတင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး လိုင္စင္သက္တမ္းမွာ ၃ လ ျဖစ္သည္။ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားပါက မွတ္ပံုတင္ေၾကးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီမွ သိရသည္။
NGO အႀကံေပး အတိုင္ပင္ခံ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သြင္က “NGO အမ်ားစုမွာေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားဆရာ၀န္ေတြကကုသမႈ ေပးတာထက္ ေဆြးေႏြးတာ ပိုမ်ားတယ္။ ကုသတာကိုေတာ့ ျပည္တြင္းက ဆရာ၀န္ေတြပဲ လုပ္တယ္။ လူနာနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာကိုပါ လိုင္စင္လုပ္ဖို႔ ဆိုရင္ေတာ့ နည္းနည္း ရႈပ္ေထြးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္တိုင္းျပည္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း လုပ္ရမွာပဲ” ဟု ဆိုသည္။


ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္မ်ား ေဆးေကာင္စီ၌ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျပသရမည့္ အေထာက္အထား မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားရသည့္ အခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာမႈတို႔ေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ တခ်ိဳ႕ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အခက္အခဲ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူမႈေရး အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ MARIE STOPES INTERNATIONAL မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာစစ္ႏုိင္က “ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္ေတြ ေဆးကုသဖို႔ မွတ္ပံုတင္တာက အရင္ကတည္းက ရွိတာပါ။ဒါေပမယ့္ အဲဒီလမ္းေၾကာင္းက နည္းနည္းခက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေဆးကုသဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားကေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲေရး အပိုင္းမွာပဲ ပါတယ္” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။
အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ပုဂၢလိက ေဆးရုံႏွင့္   ေဆးခန္းမ်ားသည္   ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္ ေနရာတြင္မဆို ေဆးကုသျခင္း   ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီတြင္ ကန္႔သတ္ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထား ရမည္ဟု ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Where LIES reign supreme

unday, March 17, 2013
Where LIES reign supreme hotoshopped pictures, fake captions, doctored contents swarm social media; culprits abuse it for inciting fanaticism, running propaganda against war crimes trial, and for character assassination
Julfikar Ali Manik

 Where LIES reign supreme
Where LIES reign supreme

Changing the Gilaf (cover) of Holy Kaaba is a traditional ceremony in Makkah and, as in every year, it was held with due religious solemnity in October last.
Many photos of this event are found across the cyber world. A Bangla site posted one such picture, but with the caption: “The imam of the Holy Kaaba here vouches for Sayedee’s good character.”
Delawar Hossain Sayedee, nayeb-e-ameer of Bangladesh Jamaat-e-Islami, has recently been sentenced to death for involvement in genocide and other crimes against humanity during the Liberation War in 1971.
In January, the same photo, showing eminent personalities attending the Makkah ceremony, popped up in a social network site. This time, there was a news report that read: “A human chain led by the khatib of Holy Kaaba protests the war crimes trial in Bangladesh.”

Click here for more pictures

The news item was posted in a Facebook page purported to be of a Bangla daily. Similar stories were found in three newspapers known to be supporters or mouthpieces of the BNP, Jamaat and other Islamist groups.
One of the dailies after publishing this news in its print edition removed the item from its website without running a correction.
The website of another daily used the news item only to remove it later with apology to its readers. Another newspaper took no step after running it in its print and web versions.
“Any information that is not accurate definitely has a negative impact on the mind of a person who is receiving it,” Professor Shamim F Karim, an expert on human psychology, told The Daily Star.
“When we get wrong information, we form our beliefs and attitudes on the basis of the information that is not accurate.”
After the February 15 murder of blogger Ahmed Rajib Haidar, some quarters, especially radical Islamists, through online propaganda tried not only to justify the killing but also label the Shahbagh movement as “anti-Islamic”.
It was reported in the media how a fake blog with anti-Islam content was made to go viral in the name of Rajib, also an architect and Shahbagh activist, to malign the movement.
When some right-wing newspapers took up this line of propaganda whipping up religious sentiments, fanatics unleashed terror across the country.
Citing the Code of Conduct 1993 (2002 as amended) for the newspapers and journalists, Bangladesh Press Council Chairman Justice BK Das said that unconfirmed reports or reports based on rumours shall be verified before publication and no report of an event can be distorted to influence readers.
Any aggrieved person or group directly involved with the news published in a newspaper can lodge a complaint with the press council, he added.
Last year, as the government declined to accept anymore Rohingya refugees from Myanmar, an online campaign against Bangladesh began using misleading captions and fake photos of atrocities on Rohingyas.
Some local newspapers in Cox’s Bazar ran some of those photos, adding to tension and confusion among the people there.
The Facebook post that described the ceremony of changing Gilaf-e-Kaaba as a demonstration against war crimes trial had referred to a report published in a Bangla daily on January 6.
On December 3 last year, another newspaper published a picture of a rally in Turkey, saying over a hundred thousand people in Kadikoy Square were demanding the release of Jamaat-e-Islami leaders behind bars on war crimes charges.
An English version of the news and the picture have also been found on a website called Bangladesh Independent News Network (BDINN) with the same date and credit lines and title “Millions of people gathered in Turkey, demanding release of Jamaat leaders of Bangladesh.”
However, at the bottom of the same picture, a Turkish news website simply said: “PROPHETS OF LOVE rallies.”
“Under these circumstances,” said Prof Shamim, also a senior teacher at the educational and counselling psychology department of Dhaka University, “my whole cognition about my world is based on wrong or inaccurate information.”
The brain requires a lot of processing when it receives any information, she said, adding that the brain stores information even if it is wrong and when the same brain gets the right information on the same issue it commands you to sort it out.
A Bangla blog released a picture and news on December 15 last year with the dateline, “Tehran, Friday 14 December 2012.” The picture was of a march of veiled women and it was captioned, “Over a hundred thousand women rally in Tehran demanding release of Sayedee.”
But the same picture was found on the website of the Australian newspaper Daily Life with the caption: “Muslim women march down Macquarie Street, Sydney, in the annual Ashura procession to promote unity and spread the message of peace and harmony. 17th December 2010.”
Pinaki Bhattacharya, a blogger and online activist, told The Daily Star, “This is a crime; presenting distorted and misinformation is a crime.”
However, this was nothing new in the global political field or in Bangladesh, Pinaki said. Pasting the photograph of a person on a passport by removing the original photo was very common in Bangladesh in the recent past.
Fabrication became easy with the social media boom, he added.
Social media and networking sites have tremendous positive impacts. They have created an opportunity for each and every person in the world to exercise his/her freedom of expression.
But the tragic attacks on the Buddhist community in Ramu and some other places of Cox’s Bazar can be a unique example of how abuse of this opportunity can wreak havoc on a country or society.
A group of Islamist fanatics destroyed more than a dozen Buddhist monasteries in Ramu in September last year through using an anti-Islam photo on a fake Facebook account of a Buddhist youth.
The attackers in a planned way spread the picture of desecrating the Quran through mobile phones of many locals in Ramu through Bluetooth or picture message service.
The same technique was applied at Teknaf in Cox’s Bazar in the middle of last year on the Rohingya issue.
In June last year, many locals of Teknaf were frequently receiving pictures on their mobile phones via Bluetooth or as picture messages of the persecution of Rohingyas in neighbouring Rakhine state of Myanmar.
Those pictures were about horrific atrocities on Rohingyas that made people in Teknaf panicky.
Simultaneously, attempts by some hundred Rohingyas fleeing repression by the majority Buddhist population in Myanmar to enter Bangladesh left the people of Teknaf scared.
Undoubtedly, there is a record of the persecution of Rohingyas, but the spread of those pictures in the middle of last year was nothing but a tool of propaganda to create sympathy and support for Rohingyas among the bordering neighbourhood in Teknaf.
The Daily Star investigation revealed that those photos were misleading. Anyone can find the original source of an image posted online by searching similar images using tools or apps like Gophoto.it.
A Facebook account named “Save Rohingya Muslims of Myanmar (Burma)” shared a photo from another account called “Cyber group of Bangladesh”.
It was a photo of a mass grave and a line above read: “Stop killing Muslims in Burma….Please Share with Friends.”
Originally, it was news agency AFP’s photo with the caption, “A picture released by the Local Coordination Committees in Syria purportedly shows people standing around a mass grave in the town of Taftnaz on Thursday.”
This original picture and caption are available on the site of “The National,” an English-language daily newspaper published in Abu Dhabi in April last year.
The same Facebook account on July 17, 2012, released another picture with the caption: “Continuity of Massacre of Muslims of Burma by Buddhists, More than 1000 Killed yesterday.”
It was actually a picture of a 2004 incident in Thailand. Foreign news agencies released the photo with the caption: “Thai soldiers apprehend hundreds of men after demonstrators clashed with police outside the Tak Bai police station in Thailand’s Narathiwat Province, nearly 1150 km (715 miles) south of Bangkok, October 25, 2004.”
Pictures with misleading captions like “Terrorists of Buddhism of Burma Kill 500 Muslims at the Beach of Bay of Bengal today”, “Massacre is continuously going on,” “Massacre of Muslims in Burma,” “Muslims slaughtered by Buddhists in Burma” have been found on different sites.
Some sites claimed 40 thousand people had been killed.
In April 2010, there was a picture of Tibetan monks preparing for the mass cremation of earthquake victims on a mountaintop in Yushu county, Qinghai province, in China. That picture, too, was widely used in social media with the caption, “The killing of Muslims in Burma”.
A striking photo of a Tibetan who set himself on fire outside the Indian parliament to protest the visit by Chinese president Hu Jintao in March last year has also been spread with a false caption: “A Muslim was burned in Burma and journalists are taking pictures instead of saving him.”
An image from Theo van Gogh’s television documentary “Submission” was widely used in mainstream international media while a review of this film was published.
The image was of an actress with a passage from the Quran tattooed on her back. It was widely used in social media as an instance of the persecution of Muslims in Burma.
A photo has been posted on a Facebook page showing an elderly Muslim riding a motorbike in Lahore with a Bangla placard that said, “Demanding Allama Sayedee’s release.” In the original picture, the placard was in Urdu on a totally different issue, that of describing Muslims who observe New Year as people who have strayed from the path of Islam.
A picture of a grand rally led by Shahbagh youths was posted on social media with the Urdu caption, “A rally to protest against the sentences passed on Jamaat-e-Islami Bangladesh leaders is in progress in Dhaka”, while the gathering pressed for a ban on Jamaat politics and maximum punishment to war criminals.
When someone posts a fabricated picture, thousands of people share and watch it within minutes. Sometimes many viewers drop their comments supporting or denouncing the false claim.
“I don’t know the solution to this problem, I just don’t want to be exposed to any wrong information,” Prof Shamim said.
“But there must be some technological way of stopping the supply of information which is not accurate,” she said, citing the example of the filtering system of inbox mails and spam mails in email accounts.
“Experts may find a way of filtering or differentiating right from wrong information when someone abuses it in the social media by copying from its original sources.”
Still, Pinaki Bhattacharya said, the use of social media should not be restricted by the law.
So, what’s the way out?
“Social media is an open field,” the blogger said. “It is necessary for social media users to keep an open mind and have the mentality to challenge any post and check facts before sharing it.”

 http://www.thedailystar.net/beta2/wp-content/uploads/2013/03/exposed.jpg

Thursday, March 14, 2013

At least 60 dead from alcohol poisoning in Tripoli, ministry says

 - At least 60 people have died in the Libyan capital after drinking locally made alcohol, the Ministry of Health says, and the National Security Directorate of Tripoli said Tuesday it is launching an investigation.
According to the Libyan News Agency, there were 709 other cases of alcohol poisoning.
Alcohol sale and consumption is prohibited in Libya, a conservative Muslim nation, but smuggled alcoholic drinks can be found, in addition to homemade alcohol locally known as "bokha."
The National Security Directorate said this large-scale poisoning was caused by such locally made alcohol.
A medical source in Tripoli who has seen some of the patients told CNN their symptoms indicated methanol poisoning. Methanol overdose symptoms include breathing problems, blindness, comas, seizures and death.
Officials say the first case was reported in the capital on Thursday, and over the following days Tripoli Central Hospital received a large number of people showing signs of alcohol poisoning. Some cases had to be transferred to other hospitals.
Those affected ranged in age from 16 to 55, the head of the internal medicine department at the hospital, Dr. Massoud al-Azzabi, told the state news agency on Monday. Some lost their eyesight, and some of the others were put on dialysis machines or respirators, he said.
In a statement released Tuesday, the Tripoli National Security Directorate announced the formation of a committee of five officers to oversee the investigation into the alcohol poisoning, which some reports call the worst ever in Libya.
The directorate said police stations in the city have started to record the cases and the Criminal Investigations unit is investigating.
A security task force that includes a number of security and revolutionary forces has been formed and is ready to raid suspected bootlegger hideouts upon orders from the government, according to the state news agency.
http://edition.cnn.com/2013/03/12/world/africa/libya-alcohol-poisoning/index.html?hpt=iaf_c2

ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ေနာက္ခံသမိုင္း

ျမန္မာနိုငံအတြင္ေနထိုင္ၾကေသာဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား နားလည္းမႈလြဲမွားစြာတဦးႏွင့္တဦး
အျပန္အလွန္စြတ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ဒီစာကိုေရးသားရျခင္းျဖစ္ျပီ တခ်ိဳကလည္း မိဘ ဘိုးဘြားတို႕၏အမည္နာမအတိုင္း ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ာႏွင့္၄င္း ျမန္မာတိုင္ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္၄င္းေအးအ တူပူအမွ်ေနခ်င္ၾကေသာ္ျငားလည္း။ ဘာသာေရးအစြမ္းေရာက္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမသစ္ခ်ဲ႕ထြင္ျပီးအိမ္ရွင္ ကိုေမွ်ာက္ႏွင္သလိုမ်ိဳးျပဳလုပ္လိုေသာ ဘဂၤလီအစြမ္းေရာက္မ်ားေၾကာင့္ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကေသာ လက္လုပ္လက္စားဘဂၤလီမ်ား၏ဘ၀မွ အေန႕ထက္တေန႕ဆိုးရႊားလာေနျပီး စခန္မ်ားတြင္လည္းမိုလ၀ီး မ်ားစိုးမိုးထားသျဖင့္ ရွားရီယာဥပေဒျဖင့္ ေခါင္ျဖတ္သတ္ခံရေသာ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႕
ရွိေနျပီဟုၾကားသိရေပသည္။

ဆက္ေရးမည္

At least 5 killed in Baghdad bombings

Four bombings killed at least five people in central Baghdad on Thursday afternoon, police said.
Officials said several people also were wounded in the blasts, which happened near government buildings in the Iraqi capital.
Black smoke billowed over the scene, and security force helicopters hovered near the offices of the justice and foreign affairs ministries.